[1]
ทองสนิท ป., “ฝุ่นละออง”, NUEJ, vol. 3, no. 1, pp. 1–4, Dec. 2014.