[1]
แทนธานี ศ. and วงศ์กังแห อ., “ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง”, NUEJ, vol. 4, no. 1, pp. 25–30, Dec. 2014.