[1]
ปิยอิสระกุล ณ. and ศรีสุรภานนท์ ว., “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร”, NUEJ, vol. 5, no. 1, pp. 51–60, Dec. 2014.