[1]
เรืองฤทธิ์ พ. and แย้มเม่น ส., “การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล”, NUEJ, vol. 5, no. 2, pp. 28–36, Dec. 2014.