[1]
ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย. and ชื่นชูกลิ่น ส., “ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย”, NUEJ, vol. 5, no. 2, pp. 10–20, Dec. 2014.