ซุ้นเจริญ ส., วิทยศักดิ์ ศ. and พงษ์เจริญ ภ. (2016) “วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 11(1), pp. 23–60. doi: 10.14456/nuej.2016.14.