ปิยอิสระกุล ณ. and ศรีสุรภานนท์ ว. (2014) “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 5(1), pp. 51–60. doi: 10.14456/nuej.2010.9.