เรืองฤทธิ์ พ. and แย้มเม่น ส. (2014) “การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล”, Naresuan University Engineering Journal. Phitsanulok, Thailand, 5(2), pp. 28–36. doi: 10.14456/nuej.2010.16.