ซุ้นเจริญ สายสัมพันธ์, วิทยศักดิ์ ศรีสัจจา, and พงษ์เจริญ ภูพงษ์. 2016. “วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้”. Naresuan University Engineering Journal 11 (1). Phitsanulok, Thailand:23-60. https://doi.org/10.14456/nuej.2016.14.