ปิยอิสระกุล ณัฐพล, and ศรีสุรภานนท์ วิโรจน์. 2014. “การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร”. Naresuan University Engineering Journal 5 (1). Phitsanulok, Thailand:51-60. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.9.