เจริญธรรม ณัฐภรณ์, and กนิษฐ์พงศ์ กัณวีร์. 2014. “การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ”. Naresuan University Engineering Journal 5 (1). Phitsanulok, Thailand:1-8. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.14.