เรืองฤทธิ์ พฤทธพงศ์, and แย้มเม่น สุชาติ. 2014. “การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล”. Naresuan University Engineering Journal 5 (2). Phitsanulok, Thailand:28-36. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.16.