ซุ้นเจริญ ส.; วิทยศักดิ์ ศ.; พงษ์เจริญ ภ. วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 23–60, 2016. DOI: 10.14456/nuej.2016.14. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/36084. Acesso em: 27 feb. 2024.