แทนธานี ศ.; วงศ์กังแห อ. ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. Naresuan University Engineering Journal, Phitsanulok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 25–30, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295. Acesso em: 5 mar. 2024.