ปิยอิสระกุล ณ., & ศรีสุรภานนท์ ว. (2014). การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 51–60. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.9