เจริญธรรม ณ., & กนิษฐ์พงศ์ ก. (2014). การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. Naresuan University Engineering Journal, 5(1), 1–8. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.14