เรืองฤทธิ์ พ., & แย้มเม่น ส. (2014). การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล. Naresuan University Engineering Journal, 5(2), 28–36. https://doi.org/10.14456/nuej.2010.16