(1)
ซุ้นเจริญ ส.; วิทยศักดิ์ ศ.; พงษ์เจริญ ภ. วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้. NUEJ 2016, 11, 23-60.