(1)
ตั้งค้าวานิช เ.; เกียรติวนิชวิไล ส.; กานต์ประชา ส. ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). NUEJ 2014, 2, 33-38.