(1)
แทนธานี ศ.; วงศ์กังแห อ. ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. NUEJ 2014, 4, 25-30.