(1)
ปิยอิสระกุล ณ.; ศรีสุรภานนท์ ว. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร. NUEJ 2014, 5, 51-60.