(1)
ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย.; ชื่นชูกลิ่น ส. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. NUEJ 2014, 5, 10-20.