[1]
ขันทอง ร., ปัญญาวุธโธ ก. and อักกะรังสี พ. 2018. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนอัดด้วยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำโดยใช้แพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินา (Pd/Al2O3) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: Production of Hydrogen Gas from Compressed Bio-methane Gas by Steam Reforming Process with Alumina-supported Palladium (Pd/Al2O. Naresuan University Engineering Journal. 12, 2 (Jan. 2018), 103–110.