[1]
ซุ้นเจริญ ส., วิทยศักดิ์ ศ. and พงษ์เจริญ ภ. 2016. วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้. Naresuan University Engineering Journal. 11, 1 (Jul. 2016), 23–60. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2016.14.