[1]
ตั้งค้าวานิช เ., เกียรติวนิชวิไล ส. and กานต์ประชา ส. 2014. ระบบสมองกลแบบฝังตัวสำหรับระบบกล้องตรวจจับ (Embedded System for a Camera Sensor System). Naresuan University Engineering Journal. 2, 1 (Dec. 2014), 33–38.