[1]
อินภู่ ม., ทิพหา น. and เกียรติวนิชวิไล ส. 2014. การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยระบบบอกพิกัดโลกราคาถูก. Naresuan University Engineering Journal. 2, 1 (Dec. 2014), 26–32.