[1]
ทองสนิท ป. 2014. ฝุ่นละออง. Naresuan University Engineering Journal. 3, 1 (Dec. 2014), 1–4.