[1]
แทนธานี ศ. and วงศ์กังแห อ. 2014. ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. Naresuan University Engineering Journal. 4, 1 (Dec. 2014), 25–30.