[1]
ปิยอิสระกุล ณ. and ศรีสุรภานนท์ ว. 2014. การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับรถเร็วบนกระแสจราจร. Naresuan University Engineering Journal. 5, 1 (Dec. 2014), 51–60. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2010.9.