[1]
เจริญธรรม ณ. and กนิษฐ์พงศ์ ก. 2014. การสำรวจความเสียหายเนื่องจากความชื้นในแอสฟัลท์คอนกรีตชนิดผสมอุ่น ด้วยการทดสอบการคืบแบบการให้แรงกระทำซ้ำ. Naresuan University Engineering Journal. 5, 1 (Dec. 2014), 1–8. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2010.14.