[1]
เรืองฤทธิ์ พ. and แย้มเม่น ส. 2014. การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิทัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โปเนนเชียล. Naresuan University Engineering Journal. 5, 2 (Dec. 2014), 28–36. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2010.16.