[1]
ชนบดีเฉลิมรุ่ง ย. and ชื่นชูกลิ่น ส. 2014. ระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย. Naresuan University Engineering Journal. 5, 2 (Dec. 2014), 10–20.