[1]
ถาวร เ., ผัดวงศ์ ท. and คำเมือง ข. 2014. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม 6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. Naresuan University Engineering Journal. 9, 2 (Dec. 2014), 33–37. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2014.3.