[1]
เหลืองทรัพย์ทวี ก., ตินะมาส พ. and ลิคะสิริ จ. 2014. การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Naresuan University Engineering Journal. 9, 2 (Dec. 2014), 14–20. DOI:https://doi.org/10.14456/nuej.2014.1.