เครื่องอบเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว

Authors

  • คุณยุต เอี่ยมสอาด

Keywords:

ปลาแดดเดียว, เตาอบ,  การเก็บรักษาเนื้อปลา, การเก็บรักษาเนื้อสัตว์, Pla-Dad-Deaw, oven, fish preservation, meat preservation

Abstract

การถนอมอาหารนั้นทำได้หลายวิธี ปลาแดดเดียวเป็นหนึ่งในประเภทของอาหารที่นิยมแปรภาพที่ไม่เพียงแต่ใช้ในการบริโภคในครัวเรือนแต่มีเป้าหมายเพื่อการจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา จ.สมุทรปราการได้เป็นอย่างดี การผลิตปลาแดดเดียวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพอากาศและระยะเวลาในการผลิต การผลิตเพื่อการจำหน่ายไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เครื่องอบปลาแดดเดียวจึงเป็นนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ตรงตามความต้องการของชุมชน หลักการของเครื่องอบปลาแดดเดียวใช้หลักการให้ความร้อนด้วยหลอดอินฟราเรด ซึ่งคล้ายกับการให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ สภาวะเรือนกระจก และการกระจายความร้อนด้วยพัดลม โดยคณะผู้วิจัยออกแบบโครงสร้างให้สามารถถอดประกอบง่ายเพื่อการขนย้าย และการทำความสะอาดเครื่องอบหลังการใช้งานหรือการบำรุงรักษา ผลการทดลองพบว่าเครื่องอบปลาแดดเดียวที่พัฒนาขึ้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสามารถประยุกต์เพื่อการอบผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นในลักษณะใกล้เคียงกันได้เช่น เนื้อหมู นอกจากนี้ช่วยส่งเสริมการผลิตและเกิดการขยายการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้ในอนาคต

 Fishand Meat Dad-Deaw Oven

There are different kinds of food preservations. One of those is Pla-Dad-Deaw which is popular for household consuming as well as OTOP product for the community enterprise at Ban Sakhla in Samutprakarn Province. There are some restrictions on the traditional production of Pla-Dad-Deaw including the weather and the lead time. The traditional production of Pla-Dad-Deaw cannot fulfill the need of the tourists. Pla-Dad-Deaw Oven is a novel solution that can solve the production problems and fit the needs of Ban Sakhla community enterprise. Pla-Dad-Deaw Ovenis designed based on the principles of the radiation from the sun, the Greenhouse effect, and the dissipation of hot air using electric fans. One of the rules that the researchers keep in mind is that the oven structures have to be disassemble and reassemble In order to fit the needs of transportations, cleanings after uses, and maintenances. From the tests, it is found that Pla-Dad-Deaw Oven can fulfill the needs of our target group. This Pla-Dad-Deaw Oven can be adapted to dry some other meats such as pork. Since the production rate has been significantly improved, this oven can be upgraded to a bigger industry sector.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)