ผลกระทบของการดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วนบนสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 25 กิโลโวลต์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

Authors

  • วุฒิชัย เส็งประชา
  • เกียรติยุทธ กวีญาณ

Keywords:

การทดสอบสายไฟฟ้า, ดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วน, ความทนทานต่อการเกิดรอยไหม้, cable test, electric partial discharge, tracking resistance

Abstract

การเกิดดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วนบนผิวฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวฉนวน คือ การเกิดรอยไหม้ (Tracking) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลกระทบของดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วน โดยอ้างอิงจากการทดสอบตามมาตรฐาน ICEA S-66-524 Track Resistance Method B ซึ่งได้ทดสอบตัวอย่างวัสดุฉนวนของสายป้อนไฟฟ้าใหม่ สายป้อนไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน และตำแหน่งติดตั้งต่างกันในระบบของการไฟฟ้านครหลวง โดยนำชิ้นตัวอย่างฉนวนต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับสารละลายปนเปื้อนแอมโมเนียมคลอไรด์ จุ่มฉนวนขึ้นลงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ จากนั้นจ่ายแรงดันทดสอบจนเกิดดิสชาร์สไฟฟ้าบางส่วนขึ้นบนผิวฉนวน และเกิดเป็นรอยไหม้ในที่สุด ผลการทดสอบที่ได้จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบความคงทนต่อการเกิดรอยไหม้พบว่าสายป้อนไฟฟ้าที่ติดตั้งบนลูกถ้วยมีค่าความคงทนต่ำที่สุดในทุกๆ อายุการใช้งาน

Effects of Electrical Partial Discharge on Spaced Aerial Cable Installed in Distribution System of Metropolitan Electricity Authority

Partial discharge causes tracking on the insulating surface. This research was to conduct the effect of electric partial discharge on cable insulation. According to standard test ICEA-S-66-524 Track Resistance Method B, the new cable insulation, different age of cable insulation and position of installation of MEA were tested. Sample of insulation was connected between the voltage source and solution of ammonium chloride contamination, it was dipped up and down to the standard set and then applied voltage until surface tracking occurred. The results showed that insulator installed on pinpost presented the lowest tracking resistance compared with all ages of cable.


Downloads

Published

2017-08-24

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)