Return to Article Details การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ เวลาที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy