การศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยแบบจำลอง

Authors

  • ฉลอง เกิดพิทักษ์ บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด

Keywords:

การบริหารจัดการน้ำ, การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ, ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, water management, mathematical models, Chao Phraya basin

Abstract

The System Study for Increasing of Water Management Efficiency in the Chao Phraya Basin by Mathematical Models

The water resources development in large river basin may usually be composed of large reservoir upstream and irrigation area downstream. One irrigation area can receive water supply from one or more than one reservoir or joint water uses. Therefore, water management during flood period, normal period and during dry period are rather complicated. The mathematical models are usually applied for better water management. They are: Effective rainfall models for rice and other crops growing, Irrigation demand model, model to forecast inflow into the reservoir and to forecast side flow or uncontrol flow at the important location in the river basin, the river system simulation model for water balance study and Weekly water scheduling model etc. Lot of field data collection are needed for some period of times for model calibration. After model application is carried on, water uses efficiencies will be increased. The applications of these models to the Chao Phraya-Meklong basin as systematic study are explained. They will result in increasing dry season crop area. If an experience people and is the most responsible for field data collection can be found for taking care of the study and various people concerned are cooperated, it will be of great benefit to the country.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)