การควบคุมแบบคงทนสำหรับการหน่วงระบบไฟฟ้ากำลัง ด้วยการใช้ระบบสะสมพลังงาน

Authors

  • เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คมสันต์ หงษ์สมบัติ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ระบบสะสมพลังงาน, การควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบเอชอินฟินิตี้, การหน่วงระบบไฟฟ้ากำลัง, การควบคุมแบบคงทน, energy capacitor system, H∞ loop shaping control, power system damping, robust control

Abstract

บทความนี้นำเสนอการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่โดยการใช้ระบบสะสมพลังงาน (Energy Capacitor System : ECS) การออกแบบตัวควบคุม ECS ได้นำเทคนิควิธีการจัดสัณฐานวงรอบเอชอินฟินิตี้ (H loop shaping control) มาประยุกต์ใช้ เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวควบคุมและขนาดของ ECS พร้อมกันบนพื้นฐานของการพิจารณาการหน่วงของโหมดการแกว่งระหว่างพื้นที่ ผลการจำลองทางคอมพิวเตอร์ได้แสดงให้เห็นว่า การติดตั้ง ECS มีสมรรถนะในการปรับปรุงการหน่วงของระบบไฟฟ้ากำลัง นอกจากนี้การทำงานร่วมกันของ ECS และ PSS ไม่เพียงแต่จะช่วยในส่วนของอัตราการหน่วงที่สูง และเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดขนาดการใช้งานของ ECS ให้เล็กลงได้อีกด้วย

 

Power System Oscillation Control Using a Robust Energy Capacitor System

This paper proposes the stability improvement of the two-area multi-machine power system by using the energy capacitor system (ECS). The algorithm for designing the damping controller of the ECS is based on the H loop shaping control. The acquired results from the design are the control parameters of the ECS damping controller with the constraint that the size of the ECS must satisfy the criteria of damping consideration. From the simulation results, it is obviously found that the ECS can be used to effectively enhance the damping of the power system. Moreover, the results show that the cooperation control between the ECS and the existing PSS can achieve not only better performance in term of higher damping ratio and faster settling time, but also smaller size of ECS.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)