Return to Article Details การทำนายค่าสมรรถนะเชิงสถิตย์ของกังหันลมแบบซาโวเนียสภายใต้การเปลี่ยนแปลงความเร็วลม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy