Return to Article Details การทำนายอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางตามมาตรฐาน CTI ATC 105 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy