กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสูญหายในแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล