กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขั้วแอโนดจากไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์/คอปเปอร์ออกไซด์เพื่อการสลายโมเลกุลน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล