กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบแนวทางการลดมาตราส่วนทางสถิติสำหรับปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล