กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองการผุกร่อนของหินทรายภายใต้วัฏจักรร้อนเย็นแบบสภาวะแห้ง สภาวะเปียกและสภาวะความเป็นกรดในห้องปฏิบัติการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล