กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติของเพคตินจากเปลือกแตงโมที่สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมและการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล