กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรตอบสนองสำหรับแผนแบบแฟกทอเรียล 3 ปัจจัยในบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล