กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายในแผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล