กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงการสลายตัวทางความร้อนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล