กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤต ระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมและกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยและใช้เถ้าก้นเตาแทนที่บางส่วนของมวลรวมละเอียด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล